Voorwaarden
 | Contact | KvK-nr. 34229718                   

VINCENT VAN DRIE
OVER VINCENT VAN DRIE

BEHANDELING
VAN REPAREREN TOT CONSERVEREN
 GEREALISEERD WERK
VAN VERLEDEN NAAR TOEKOMST
 
Alle informatie over Vincent van Drie

Voorwaarden

Zakelijke voorwaarden producten en diensten

• Werkzaamheden worden gefactureerd op basis van een uurtarief vermeerderd met de materiaalkosten.

• Een beknopte offerte in het atelier is kosteloos.

• Gesprekken en contacten die noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van de offerte, worden niet in rekening gebracht, tenzij anders is afgesproken.

• Voor gespecificeerde offertes worden kosten in rekening gebracht.

• Voor alle aanbiedingen en leveringen gelden de ALGEMENE VOORWAARDEN van de vereniging Restauratoren Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder dossiernummer 34229718, april 2006.

Tel. 06 48 08 42 46 | E mail info @ vincentvandrie.nl | Copyright © 2019 , ontwerp BGDesign